Reklamační list

Osobní údaje
 
Křestní jméno a příjmení: .............................................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................

Telefonní/mobilní číslo: ...................................................................................................................................

 
Firemní údaje

Název společnosti: ...........................................................................................................................................

IČO: .............................................................................DIČ:.............................................................................
  
 
Vaše adresa

Ulice: ...................................................................................................................................................................

Město .............................................................................PSČ:.............................................................................
 

Informace o závadě

Typ produktu: .....................................................................................................................................................

Výrobní číslo:.......................................................................................................................................................

Číslo faktury: ......................................................................................................................................................

Popis závady: .....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................