Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Vaše údaje:

Společnost, IČ …………………………………………………………………………………………...

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………...

Adresa ……………………………………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………………………………...

Email …………………………………………………………………………………………………….

Číslo faktury …………………………………………………………………………………………….

Vrácené zboží ……………………………………………………………………………………………


Důvod vrácení zboží: 

Zboží mi nevyhovuje

Zboží nesouhlasí s popisem na webu

Zboží je poškozeno

Jiný důvod ………………………………………………………………………………………….....
 

Kupní cena má být vrácena na bankovní účet:

Číslo bankovního účtu ………………………………… / ………….
 

Zboží prosím zašlete na adresu (NE NA DOBÍRKU!):

Martin Zumr, Nová Ves 16, 277 52 Nová Ves
 
 
 


___________________________
Datum a podpis


 

Pozn. Uhrazená částka za zboží Vám bude vrácena na uvedený bankovní účet ve lhůtě 14 dní po obdržení a kontrole vráceného zboží.