Jak to funguje…

Chytrá Dešťovka MVH01 – Více než jen měření hladiny dešťové vody v nádrži…

Chytrá Dešťovka MVH01 je zařízení z populární rodiny „internetu věcí“ – zprostředkuje připojení Vaší retenční nádrže na dešťovku k internetu a provádí měření výšky hladiny dešťové vody (nebo třeba vody ve studni, septiku apod.). Tím Vám umožní sledovat on-line (třeba na mobilu) množství vody v nádrži a ukládat historii. Doplňkovou funkcí je pak ovládání čerpadla nebo ventilu – z mobilu, plánovačem s možností detekce deště, nebo třeba hlasem či z centra vaší chytré domácnosti. Lze také jednoduše nastavit automatické dopuštění nádrže na požadovanou úroveň při poklesu pod nastavenou hladinu. Vše můžete jednoduše nastavit podle návodu.

Měření množství dešťové vody v nádrži

Chytrá Dešťovka umí ukazovat aktuální stav vody a historii (grafy) několika způsoby:

množství vody v nádrži na mobilu, graf
  • Cloud z mobilu / notebooku / tabletu. Pomocí aplikace dostupné zdarma pro Android/iOS. Cloudové služby zdarma nabízí např. ThingSpeak pro osobní využití. Na mobilu si pak můžete nastavit Monitor Widget, kde uvidíte aktuální stav nádrže. Po kliknutí je pak jednoduše dostupný graf historie. Aplikace ThingView umožňuje přímo procházet data a grafy, přístup je i přes prohlížeč přímo na stránce ThingSpeak. Lze nastavit upozornění při dosažení stanovené hodnoty apod. Odkazy na aplikace včetně nastavení jsou v návodu k přístroji. Dešťovku lze nastavit na jakýkoliv cloud nebo třeba Vaši databázi, předpřipravený je populární ThingSpeak.
  • V prohlížeči zobrazením stránky dešťovky. Můžete se připojit jakýmkoliv standardním internetovým prohlížečem přímo k chytré dešťovce, stačí do prohlížeče zadat její IP adresu. Uvidíte tak aktuální stav vody a můžete nastavit časovač čerpadla nebo ho vypnout, povolit nebo zakázat plánovače, kontrolovat systémové údaje (datum a čas, doba běhu, síla signálu, verze firmware atd.) a vstoupit do nastavení.
  • Venkovní tlačítko. Orientační stav vody zobrazuje i zelená led kontrolka „status“ na přístroji nebo venkovní podsvětlené tlačítko pro zapínání čerpadla (pokud je připojeno). Mrkněte na následující odstavec Ovládání čerpadla.
  • MQTT. Pokud máte nastavenu chytrou domácnost, určitě používáte MQTT Broker pro sběr dat z čidel a ovládání např. světel. Chytrou dešťovku můžete připojit k vašemu MQTT brokeru (běžícímu třeba na RPi) a získáte data o hladině a možnost ovládat čerpadlo z centra vaší chytré domácnosti, nebo třeba hlasem z mobilu. Dešťovku lze připojit k MQTT v 3.1.1 pouze nešifrovaným připojením. Fantazii se meze nekladou, můžete řídit zalévání třeba podle předpovědi počasí…
senzor na měření hladiny vody v nádrži
Přesný hydrostatický senzor pro spolehlivé měření výšky hladiny

Měření hladiny dešťové vody se provádí pomocí čidla ponořeného do nádrže (zavěšeného cca 5-10 cm nad dnem nádrže). Tenzometrický senzor v sondě měří celkový tlak, který je součtem hydrostatického a atmosférického tlaku. Pro vyhodnocení polohy hladiny je nutno atmosférický tlak odečíst, a proto je přívodní kabel k sondě opatřen propojovací hadičkou (kapilárou), která funguje jako přívod referenčního tlaku. Výhodou této metody měření hladiny vody je, že snímač neobsahuje pohyblivé mechanické součásti. Přesnost měření je +/- 1cm.

Měří se každých 25 sekund a počítá se průměr z posledních 6 měření.

Ovládání čerpadla a sloupky na vodu

Pokud Vám (stejně jako nám) nevyhovuje standardní zapojení ponorného čerpadla v nádrži, které je trvale zapnuto a udržuje natlakovanou přípojku vody (navíc tlakový spínač bývá poruchový), můžete použít Chytrou Dešťovku na spínání čerpadla. My jsme potřebovali rozvod vody po zahradě zakončený klasickým kohoutem s přípojkou na hadici – lze tak snadno zalévat i napustit konev. Vyrobili jsme proto několik sloupků na vodu, které kromě kohoutu obsahují i malé podsvětlené tlačítko. Když chceme odebírat vodu, stiskneme krátce tlačítko, čerpadlo se zapne a voda teče. Vypnutí je automatické po stanoveném čase (lze nastavit), nebo lze čerpadlo vypnout delším stiskem tlačítka. Podsvětlení tlačítka ukazuje nejen zda je čerpadlo aktuálně zapnuté, ale i orientační množství vody – každých 7 sekund totiž krátce 1-5 krát blikne a to, podobně jako čárky signálu na Vašem mobilu, znamená úroveň hladiny (0-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%). Jednoduché řešení pro rychlou orientaci. Sloupky jsou jednoduše připojeny k čerpadlu hadicí, vedenou pod zemí. Na zimu se celý rozvod vypustí ventilem v šachtě u nádrže. Dešťovka má pro tento případ zámek čerpadla, který se zapne v nastavení a nedovolí zapnout omylem čerpadlo do otevřeného rozvodu…

Zámek se může aktivovat i automaticky v zimních měsících (prosinci, lednu a únoru) – v nastavení stačí zapnout volbu „Zámek čerpadla automaticky v zimě“.

Čerpadlo lze zapnout i mobilem, navíc posunutím prstu můžete nastavit časovač na 1-120 minut. Pokud tedy chcete připojit zavlažovač, můžete ho zapnout z pohodlí obýváku a nemít strach, že ho zapomenete vypnout. Na mobilu také hned vidíte, kolik Vás zalévání „stálo vody“ a můžete se podle toho zařídit…

Můžete si také nastavit až 3 plánovače a nechat tak čerpadlo zapnout ve stanovený čas na stanovenou dobu. Tady pak přichází ke slovu inovativní funkce detekce deště. Ta podle přírůstku vody v nádrži zjistí, že pršelo, a pokud máte u časovačů zaškrtnutou volbu „Nezapinat pokud prselo“, tak na určitou dobu časovače pozastaví (doba pozastavení závisí na množství srážek). Nestane se vám tak, že by se zalévání zapnulo, když od rána leje. Kombinací plánovačů a samostatných časových ventilů lze vytvořit i složitější kombinace automatického zalévání. Plánovač nastavíte na celkovou dobu zálivky a jednotlivé ventily nastavíte podle požadovaného množství pro jednotlivé větve (např. záhony, květiny, bylinky…). Plánovače lze jednoduše povolit/zakázat nebo dočasně vypnout na 24hod z hlavní ovládací stránky dešťovky.

U varianty Dešťovky se 2 relé může druhé relé spouštět ventil např. kapkové závlahy nebo zalévání trávníku, případně ventil dopouštění nádrže.

Ovládání ventilu napouštění – např. při připojení okruhu splachování WC na dešťovku

Místo čerpadla může zařízení ovládat elektromagnetický ventil (solenoid) nebo servo-ventil pro dopouštění nádrže z vodovodu. V nastavení stačí vyplnit požadovanou minimální a maximální hladinu vody v procentech, např. při poklesu pod 10% napustit do 20%. Pro napouštění je zde navíc nastavitelný bezpečnostní time-out – čas, po kterém se napouštění zastaví a oznámí chybu, pokud nedošlo k napuštění. Time-out lze v nastavení vypnout, pokud je dopouštění realizováno pomalým dějem. Během napouštění je automaticky potlačena detekce srážek. Dopouštění se také automaticky zastaví pokud by se např. odpojil senzor. Lze také volitelně nastavit časové okno pro dopouštění – pokud se nastaví, bude dopouštění probíhat pouze ve vemezeném časovém okně – např. v noci. S variantou přístroje se 2 relé můžete ovládat čerpadlo i ventil dopouštění.

Tato problematika se týká zejména připojení okruhu splachování WC na dešťovku. V případě nedostatku vody v nádrži dopuštěním (ideálně malého množství) vody z vodovodního řadu otevřením solenoid ventilu, který je napojen na vodovodní řad a vede shora do nádrže (nesmí být žádným způsobem propojen do okruhu deštovky).
Varianta s více relé umí řídit ventil na dopouštění + čerpadlo a/nebo ventil(y) na zalévání. Pokud chcete ovládat pouze ventil dopouštění, tak stačí základní varianta s jedním relé. Výhoda je, že na mobilu vidíte, kolik vody v nádrži máte a jestli si můžete dovolit zalévat trávník 🙂

Příklad zapojení měření hladiny v nádrži s ovládáním čerpadla

zapojení měření hladiny v nádrži s ovládáním čerpadla

Příklad zapojení měření hladiny v nádrži s ovládáním čerpadla a venkovního tlačítka s LED indikací

zapojení měření hladiny v nádrži s ovládáním čerpadla tlačítkem na sloupku na vodu


Příklad zapojení měření hladiny v nádrži s ovládáním ventilu pro automatické dopouštění nádrže

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *