Verze firmware

Aktualizaci firmware Vaší deštovky provedete jednoduše – v nastavení zaškrtněte volbu „Aktualizace on-line“ a nastavení uložte. Dešťovka si následně sama stáhne poslední verzi firmware a aktualizuje se. Všechna Vaše nastavení zůstanou vždy zachována. Celá aktualizace trvá jen cca 20s. Díky aktualizacím tak můžete získat nové funkce a opravy chyb. Popis aktualizace najdete v návodu.

verze 1.11 – v plánu: Vylepšit detekci deště o vyhodnocení dlouhodobého přírůstku – nyní to neumí detekovat dlouhý a velmi mírný déšť. Doplnit barevnou indikaci na tlačítka povolení/zákazu plánovačů včetně odlišné barvy pro dešťovou pauzu.

verze 1.10 – publikována 4.5.2021

  • Na hlavní stránku přidána tlačítka pro povolení / zákaz a dočasný zákaz 24hod všech plánovačů
  • Indikace detekce deště přesunuta ke statusu plánovačů
  • Vylepšen algoritmus detekce nepravděpodobné hodnoty ze senzoru – lepší stabilita měřené hodnoty

verze 1.09 – publikována 11.3.2021

  • experimentální funkce detekce deště, která pracuje na základě měření hodinového přírůstku hladiny v nádrži. Podle velikosti přírůstku se pak stanoví délka trvání dešťové pauzy, která dočasně pozastaví spouštění plánovače. Pokud to nastane, je to indikované na hlavní stránce textem DEST-PAUZA! Pauza se objeví už během zjištění přírůstku, následně se pak upraví její trvání podle hodinového množství. Maximální délka jedné pauzy je 30h, pauza se ale může prodloužit ještě před jejím ukončením.
  • změna odkazu na hlavní stránce z Dokumentace na Návod.

verze 1.08 – publikována 20.1.2021

  • Dynamická prodleva odesílání dat na Cloud. Pokud není změna tak každých 25min, při změně 1-3 minuty. Šetří se tak data na Cloudu a zároveň jsou přesněji a rychleji vidět změny.

verze 1.07 – publikována 16.11.2020

  • Funkce dopouštění nádrže – možnost vybrat výstup (relé 1 nebo relé 2) a nastavit minimální a požadovanou hladinu v %. Při poklesu pod minimální hladinu sepne relé, které ovládá ventil dopouštění. Funce má navíc bezpečnostní timeout a zablokování při odpojení nebo poruše senzoru.
  • Doba dopouštění za den přidána na cloud jako hodnota č.3

verze 1.06 – publikována 8.9.2020

  • zrychleno odeslání prvních dat na Cloud po zapnutí nebo uložení nastavení. Při změně nastavení lze tak rychleji zjistit, že je vše OK. Data by měla odejít do 2 minut od uložení nastavení.
  • MQTT doplněn zjednodušený povel pro zapnutí / vypnutí čerpadla – stačí poslat pouze číslo N, pro N=0=vyp, N>0=zap na počet minut N.