Verze firmware 1.14

Aktualizaci firmware Vaší deštovky provedete jednoduše – v nastavení zaškrtněte volbu „Aktualizace on-line“ a nastavení uložte. Dešťovka si následně sama stáhne poslední verzi firmware a aktualizuje se. Vaše nastavení zůstanou zachována. Celá aktualizace trvá jen cca 20s. Díky aktualizacím tak můžete získat nové funkce a opravy chyb. Popis aktualizace najdete v návodu.
Pokud Vám nějaká funkce chybí nebo nevyhovuje, napište nám. Úpravu FW můžeme zapracovat do příští verze…

v plánu:
Vylepšit detekci deště o vyhodnocení malého dlouhodobého přírůstku – nyní to neumí detekovat dlouhý a velmi mírný déšť. Doplnit barevnou indikaci na tlačítka povolení/zákazu plánovačů včetně odlišné barvy pro dešťovou pauzu.

Verze 1.14c – publikována 21.9.2021

Vyhlazení zobrazené a ukládané procentuální hodnoty stavu nádrže, pokud je průměr naměřené hodnoty „někde mezi“ a v celočíselné hodnotě přeskakuje +/- 1%. V nové verzi dojde v tomto případě vždy k upřednostnění nižší hodnoty, místo zaokrouhlení. V grafech by tím mělo dojít ke zlepšení přehlednosti kdy zmizí „zubaté“ mezistavy…

verze 1.14a – publikována 7.9.2021

 • Nová funkce pro možnost jednoduchého spínání relé podle hladiny – relé je trvale sepnuté, dokud je hladina vyšší nebo rovna než nastavené minimum. Při poklesu pod minimum relé rozepne. Lze tak přístroj využít i jako ochranu čerpadla před nízkou hladinou, pokud chcete mít čerpadlo stále zapnuté. Nastavení má vliv pouze na kanál 1 (relé 1), dopouštění a časovače fungují beze změn. Při rozepnutí relé z důvodu nízké hladiny ho stále lze na určitý čas zapnout ručně přes ovládací stránku nebo tlačítkem dešťovky. Relé nesepne, pokud je aktivní zámek čerpadla nebo není připojen senzor.
 • Oprava drobné chyby kdy u 2 kanálové varianty nedošlo k vypnutí dopouštění na 2. kanále při odpojení senzoru. Pokud je během dopouštění odpojen senzor nebo by nastala porucha, dopouštění se ukončí.
 • Optimalizace/zrychlení načítání ovládací stránky v prohlížeči Chrome.

verze 1.12k – publikována 30.8.2021

 • Úprava ovládací stránky dešťovky – obnovení stránky v prohlížeči už nezpůsobuje opakované odeslání posledního příkazu. Po aktualizaci můžete obnovovat co hrdlo ráčí – bez otravné hlášky prohlížeče o opakovaném odeslání dat 🙂

verze 1.12i – publikována 16.8.2021

 • Možnost nastavit časové okno (od-do) pro povolení dopouštění – pokud se nastaví, bude dopouštění aktivováno pouze v průběhu časového okna. Je tak možné posunout dopouštění např. na noc. Dopouštění je samozřejmě dál primárně řízené požadovanou hladinou, ale při poklesu pod stanovenou mez mimo časové okno se bude čekat až na začátek okna. Jakmile ale dopouštění začne, skončí až při doplnění na požadovanou hladinu (nebo vypršením bezpečnostního timeoutu), už bez vlivu časového okna. Časové okno je nepovinný parametr, nechá-li se prázdné, bude dopouštění fungovat standardně – jen podle hladiny.
  Pro časové okno dopouštění platí následující pravidla:
  – Jakmile nastavíte časové okno a uložíte nastavení, bude dopouštění blokováno až do průchodu začátkem časového okna. Pokud tedy bude např. nastaveno časové okno 23:00 – 05:00 a uložím nastavení ve 23:30, bude dopouštění aktivní až příští časové okno od 23:00 – tj. při nejbližším průchodu začátkem časového okna. 
  – Pokud je během časového okna zahájeno dopouštění, tak se provede nezávisle na konci okna. Konec okna tedy neznamená přerušení právě probíhajícího dopouštění.
  – Pokud se nastaví 2 stejné časy od-do, bude dopouštění trvale povoleno.

verze 1.12f – publikována 26.7.2021

 • 6 plánovačů místo 3, možnost nastavit jaký kanál (relé) má sepnout, možnost ovládat až 5 relé (1 interní + 4 externí).
 • POZOR! Po aktualizaci dojde ke smazání nastavení plánovačů – bude nutné je znovu nastavit. Ostatní nastavení zůstane zachováno. Důvodem je jiný formát uložení plánovačů, který nově musí obsahovat také vybrané kanály.
 • POZOR! U nastavení plánovače je nutné zaškrtnout kanál, který se má sepnout – u varianty Dešťovky s 1 relé vždy první checkbox. Pokud není zaškrtnutý žádný kanál, plánovač nic nesepne. Lze tak deaktivovat plánovač, aniž by bylo nutné ho smazat. Po aktualizaci je první kanál ve výchozím stavu zaškrtnutý u všech 6ti plánovačů.
 • S variantou Dešťovky EXT vybavenou výstupem pro přídavná relé je možno připojit desku se 2 nebo 4 relé a ovládat je plánovačem a/nebo mobilem, případně jedno externí relé využít pro ovládání dopouštění a vestavěné relé tak uvolnit pro ovládání čerpadla. V kombinaci s elektro ventily lze řídit jednoduché automatické zalévání s více okruhy. Plánovače nově zůstávají aktivní i při nastaveném dopouštění, pouze se příslušný kanál zvolený pro dopouštění vyřadí z plánovače. V předchozích verzích se celý plánovač zakázal, pokud se nastavila funkce dopouštění.
 • Ovládací stránka Dešťovky je doplněna o ruční kontrolu přídavných výstupů 2-5 a indikaci jejich stavu. Pro sepnutí výstupu nastavte posuvníkem požadovaný čas a stiskněte příslušné tlačítko. Tlačítko se podbaví zeleně a ukazuhe zbývající čas sepnutí. Pro aktualizaci použijte tlačítko „Obnovit“ na ovvládací stránce – nepoužívejte obnovení v prohlížeči jinak dojde k opakovanému odeslání příkazu. Vypnutí výstupu se provede dalším stiskem tlačítka.
 • Pokud chcete Vaše zařízení rozšířit o externí relé kontaktujte nás.

verze 1.11 – publikována 22.6.2021

 • Do nastavení přidána možnost nastavit time-out dopouštění. Pokud nedojde k dopuštění na nastavenou úroveň během tohoto času, relé dopouštění se vypne a zařízení hlásí poruchu. Funkci time-out lze vypnout nastavením na hodnotu 0. V předchozích verzích byl time-out vždy nastaven na 600 minut bez možnosti změny.

verze 1.10 – publikována 4.5.2021

 • Na hlavní stránku přidána tlačítka pro povolení / zákaz a dočasný zákaz 24hod všech plánovačů
 • Indikace detekce deště přesunuta ke statusu plánovačů
 • Vylepšen algoritmus detekce nepravděpodobné hodnoty ze senzoru – lepší stabilita měřené hodnoty

verze 1.09 – publikována 11.3.2021

 • experimentální funkce detekce deště, která pracuje na základě měření hodinového přírůstku hladiny v nádrži. Podle velikosti přírůstku se pak stanoví délka trvání dešťové pauzy, která dočasně pozastaví spouštění plánovače. Pokud to nastane, je to indikované na hlavní stránce textem DEST-PAUZA! Pauza se objeví už během zjištění přírůstku, následně se pak upraví její trvání podle hodinového množství. Maximální délka jedné pauzy je 30h, pauza se ale může prodloužit ještě před jejím ukončením.
 • změna odkazu na hlavní stránce z Dokumentace na Návod.

verze 1.08 – publikována 20.1.2021

 • Dynamická prodleva odesílání dat na Cloud. Pokud není změna tak každých 25min, při změně 1-3 minuty. Šetří se tak data na Cloudu a zároveň jsou přesněji a rychleji vidět změny.

verze 1.07 – publikována 16.11.2020

 • Funkce dopouštění nádrže – možnost vybrat výstup (relé 1 nebo relé 2) a nastavit minimální a požadovanou hladinu v %. Při poklesu pod minimální hladinu sepne relé, které ovládá ventil dopouštění. Funce má navíc bezpečnostní timeout a zablokování při odpojení nebo poruše senzoru.
 • Doba dopouštění za den přidána na cloud jako hodnota č.3

verze 1.06 – publikována 8.9.2020

 • zrychleno odeslání prvních dat na Cloud po zapnutí nebo uložení nastavení. Při změně nastavení lze tak rychleji zjistit, že je vše OK. Data by měla odejít do 2 minut od uložení nastavení.
 • MQTT doplněn zjednodušený povel pro zapnutí / vypnutí čerpadla – stačí poslat pouze číslo N, pro N=0=vyp, N>0=zap na počet minut N.