Problém s odesíláním dat na Cloud – data se neaktualizují

25.9.2023 provedl ThingSpeak změnu v nastavení svých serverů. Pokud máte od té doby problém s odesíláním dat na ThingSpeak – data se náhle přestala na cloudu aktualizovat a vidíte tam stále starou hodnotu, tak v nastavení Dešťovky do pole Cloud Server místo thingspeak.com zadejte api.thingspeak.com POZOR Změna se musí udělat v nastavení zařízení – přes ovládací stránku Dešťovky, ne v aplikaci přes kterou koukáte na data ThingSpeak.

Pokud nevíte jak se dostat do nastavení Dešťovky podívejte se do návodu. Do prohlížeče zadáte IP adresu vaší dešťovky a když se zobrazí ovládací stránka kliknete dole ne Setup. Pokud neznáte IP adresu musíte přístroj vypnout, zapnout a stisknout tlačítko na cca 5 sec dokud se nerozsvítí zelená LED a pak začnou obě blikat a připojíte se k Wifi Destovka_xxxx. Podrobnosti jsou popsané v návodu.

Tím by se problém měl vyřešit a data se začnou opět aktualizovat.