Jak (ne)má vypadat montáž senzoru

Správná montáž senzoru pro měření výšky hladiny není složitá, je ale potřeba vyvarovat se některých zbytečných chyb, které pak mohou zásadním způsobem ovlivnit spolehlivost a přesnost měření nebo i poškodit senzor či zkrátit jeho životnost.

Jak to nemá vypadat

Na obrázku níže je vidět několik chyb montáže a připojení senzoru:

 • Senzor visí na kabelu, který je uchycen / stažen páskem a průchodkou. NIKDY NEZAVĚŠUJTE SENZOR ZA PŘÍVODNÍ KABEL! Použijte vhodný provázek nebo lanko, které připevníte stahovacími pásky k tělu senzoru. Kabel senzoru pak nechte volně viset podél lanka/provázku se senzorem.
 • Konec kabelu od senzoru není zakrytý – pavučiny, prach, nečistoty a vlhkost mohou ucpat trubičku (a skutečně ucpaly) a výsledkem jsou chyby měření. Konec kabelu od senzoru musí být vždy chráněný – např. spojovací sadou.
 • Konec kabelu od senzoru musí v propojovací krabici vždy směřovat dolů, aby do trubičky nezatékala voda.

Naše doporučení pro montáž senzoru

 • Zavěste senzor na lanko nebo odolný provázek (např. PE), které je připevněno k tělu senzoru stahovacími pásky
 • Přebytečný konec kabelu volně protáhněte chráničkou mimo nádrž nebo stočte na poloměr cca 30cm a volně zajistěte stahovací páskou (neutahovat!)
 • Spojení musí být vždy provedeno ve spojovací krabici (pozor, bez průchodek, nesmí být vodotěsné pro správnou funkci měření tlaku nad hladinou).
 • Spojovací krabici umístěte podle možností mimo nádrž, do chráničky kabelu nebo ji nechte na stočeném konci kabelu tak, aby konec kabelu od čidla s trubičkou směřoval dolů.

Při montáži nelámejte ani nezkracujte přívod k senzoru, trubička v přívodním kabelu musí zůstat průchozí pro správnou funkci senzoru! Trubička se nesmí dostat do kontaku s vodou. Proto konec kabelu od senzoru vždy směrujte dolů. Obrázek vlevo ukazuje spojovací krabičku, vpravo je vidět stočený kabel a lanko, na kterém je zavěšen senzor.

Postup instalace senzoru v nádrži

Plastové retenční nádrže mívají podobnou konstrukci – mají poklop a pod ním vstupní vlez (komín), pak je vlastní nádrž s přívodem a přepadem vody. Do vstupního vlezu se většinou zaúsťuje chránička – např. pro kabel čerpadla. Připevněte tělo senzoru na vhodný provázek nebo lanko několika stahovacími pásky, ponořte senzor na dno (udělejte si na zavěšení např. značku, když ucítíte že se senzor dotkl dna) a pak o cca 5-10 cm zvedněte, aby neležel na dně. Konec provázku/lanka upevněte např. omotáním a zajištěním stahovacím páskem na vhodném místě. Vhodné je, když vám pomocník drží konec kabelu k senzoru – jednak máte pojistku, kdyby vám konec provázku/lanka omylem spadl do nádrže a jednak jistotu že se konec kabelu nedostane do styku s vodou.

V plastových nádržích většinou bývají předpřipravena místa, kde se dá senzor připevnit – např. háčky v průlezu pod krytem, nebo lze využít i trubku k čerpadlu apod. Kabel senzoru pak volně vyveďte chráničkou mimo nádrž, nebo zbývající část kabelu stočte na průměr cca 30cm, volně zajistěte stahovacími pásky (neutahujte!) a upevněte volně bez napnutí pod víkem nádrže. Propojte kabel senzoru s kabelem, který máte protažený do nádrže chráničkou. Spojení nesmí zůstat nechráněné – použijte naši spojovací sadu. Spojovací krabici vždy orientujte tak, aby kabel od senzoru směřoval dolů, aby nemohla zatéct voda do trubičky na konci kabelu.

NIKDY NEVĚŠTE SENZOR ZA PŘÍVODNÍ KABEL! Může dojít k vytržení kabelu z těla senzoru nebo poškození těsnění kabelu. Zkontrolujte, že kabel k senzoru není napnutý a není nikde pevně připojen k provázku nebo lanku, na kterém visí senzor. Zkontrolujte, že kabel senzoru není nikde silněji stažen stahovacími pásky, aby nedošlo k jeho deformaci! Zkontrolujte, že kabel není nikde ohnutý/zlomený a případné ohnutí má poloměr alespoň 20cm.

Výběr vhodného rozlišení senzoru

Pro standardní retenční nádrže většinou vyhovuje senzor s rozlišením 0-2m. I v případě, kdy hladina může krátkodobě přesáhnout 2m, lze tento senzor bez problému použít. Vyšší hladina mu nijak neublíží, jen ji už nezměří. Pokud výška trvalé max. hladiny přesahuje 2m, lze zvolit senzor s rozsahem měření 0-3m. Pro studny lze využít senzory 0-5m, 0-10m a 0-15m. Rozsah měření neznamená délku kabelu nebo do jaké hloubky lze senzor instalovat, ale jaký rozsah výšky hladiny bude měřit. Např. pro studnu hlubokou 15m, kde voda kolísá cca mezi 1-4 metry, je vhodný senzor 0-5M, který se zavěsí na lanko a prodlouží se přívodní kabel. Důležité je, aby spojení kabelu bylo vždy nad hladinou.  Vždy volte senzor s takovým rosahem, aby maximální výška hladiny odpovídala konci rozsahu – tím bude měření co nejpřesnější. Chyba měření je cca 1% z rozsahu, tj. u standardního senzoru 2m je to +/- 1cm, pro senzor 5m je to +/- 3cm.

Instalace ve studni

Při instalaci ve studni postupujeme většinou takto:

 • Připojte senzor na dostatečně dlouhý kabel a zavěste na lanko – lanko připevníte k tělu senzoru pomocí stahovacích pásků.
 • Upravte spojení kabelů tak, aby na konci kabelu od senzoru byla smyčka a konec kabelu od senzoru směřoval dolů – viz obrázek vpravo
 • Propojení kabelů je nutné chránit – např. pomocí spojovací sady
 • Kabel od senzoru NESPOJUJTE pomocí pásků k lanku, na kterém visí senzor! Nechte ho volně pověšený a při zavěšení za lanko zkontrolujte, že není napnutý. Nechte na kabelu vůli několik cm a ujistěte se, že senzor visí na lanku a kabel je volný! K lanku je možné kabel připojit až od spojovací krabice výše (tj. ne kabel co vede od senzoru, ale až nastavený přívodní kabel).
 • Připojte kabel k přístroji, pozor na polaritu
 • Spouštějte senzor do studny, na přístroji zvolte režim nastavení a na mobilu kontrolujte aktuální hloubku v cm (obnovováním stránky nastavení)
 • Když senzor klesne na dno, tak se naměřená hloubka vody přestane zvyšovat – povytáhneme senzor, až se hloubka znovu sníží o cca 10 cm a uděláme značku na lanku. Pozor, musíte být v režimu nastavení, standardní stránka zobrazení průměruje měření a nezobrazuje aktuální hodnotu!
 • Vytáhněte senzor ven a zkontrolujte a případně očistěte otvory pro měření (většinou to ale není potřeba za tu chvíli, co senzor ležel na dně)
 • Pak proveďte finální upevnění lanka se senzorem a kontrolu hloubky

Je potřeba dát pozor, aby senzor nevisel na kabelu, ale na lanku, které připevníme pásky k senzoru. Propojení kabelu musí být provedeno nad maximální hladinou vody ve studni. Lze tak např. spustit senzor s rozsahem měření 0-5m a kabelem 5m, nastaveným na 30m do 20m studny, ve které se výška hladiny pohybuje mezi 1-4m.

POZOR NA ZKRAT! Zkrat na vstupu (na senzoru/vedení) přístroj vydrží bez úhony pouze krátkodobě (několik sekund), pak dojde k poškození měřicího obvodu.

Instalaci a připojení senzoru je nutné věnovat odpovídající pečlivost, má-li zařízení dlouho a spolehlivě sloužit. I když se jedná jen o spojení 2 drátů, je třeba zajistit jejich spolehlivé propojení i ve ztížených podmínkách vlhkosti nádrže, studny apod. V retenčních nádržích je situace jednodušší, mnohdy je délka kabelu senzoru dostatečná i pro vytažení ven z nádrže chráničkou a připojení přímo k přístroji, nebo do spojovací krabice mimo nádrž.