Jak nemá vypadat montáž senzoru

Správná montáž senzoru pro měření výšky hladiny není složitá, je ale potřeba vyvarovat se některých zbytečných chyb, které pak mohou zásadním způsobem ovlivnit spolehlivost a přesnost měření.

Na obrázku níže je vidět několik chyb montáže senzoru a propojení s kabelem.

  • Senzor visí na kabelu, který je uchycen / stažen průchodkou – to není vhodné, protože utažená průchodka může způsobit deformaci kabelu a zaškrcení trubičky, která vede kabelem a slouží pro měření atmosférického tlaku nad hladinou. Vhodné je např. kabel stočit a zavěsit.
  • Spojení kabelů v nádrži není nijak zakryté – elektrické spojení je chráněné smršťovací bužírkou, ale konec kabelu s trubičkou pro měření atmosferického tlaku je volně, nechráněný. Pavučiny, prach, nečistoty a vlhkost mohou uspat trubičku (a po několika měsících skutečně ucpaly) a výsledkem pak jsou chyby měření.
  • Konec kabelu od čidla nesměřuje dolů, aby se trubička neucpávala stékáním kondenzované vody. Kabel od čidla by (i v propojovací krabici) měl vždy směřovat dolů.

Oprava chyb byla celkem jednoduchá

  • zavěšení čidla na stočený konec kabelu a zajištění páskou (širší a moc neutahovat, čidlo visí na háku v nádrži a nemá kam spadnout)
  • Spojení provedeno ve spojovací krabici (pozor, bez průchodek, nesmí být vodotěsné pro správnou funkci měření tlaku nad hladinou)
  • Spojovací krabička posunuta dále do chráničky kabelu, aby nebyla zbytečně vystavena případným nečistotám pod víkem nádrže

Při montáži nelámejte ani nezkracujte přívod k senzoru, trubička v přívodním kabelu musí zůstat průchozí pro správnou funkci senzoru! Trubička se nesmí ucpat např. stékajícím kondenzátem. Proto konec trubičky směrujte vždy dolů.